362 beygirlik BMW 2.5 litre tüketiyor

BMW’nin sporcu konsepti Frankfurt’ta gerçek oldu. Hem benzinli hem elektrik motoru kullanan i8’in ortalama tüketimi sadece 2.5 litre. Aracın menzili de en az 500 kilometre…

362-beygirlik-bmw-2-5-litre-tuketiyor_792807_340_226

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, elektrikli sporcusu i8’in seri üretim versiyonunun dünya lansmanını gerçekleştirdi. Hem elektrik hem benzinli motor kullanan araç, dolu yakıt deposu ve tam şarjlı bataryayla Comfort modunda 500 kilometrelik menzil vadediyor. Eco Pro modunda ise menzilin yüzde 20 arttığı ifade ediliyor. Evdeki prizlerden 3 saatte şarj olabilen aracın ortalama tüketime sadece 2.5 litre.

4.5 saniyede 100 kilometre hız

BMW i8’de kullanılan 1.5 lit­re­lik tur­bo bes­le­me­li 3 silindirli ben­zin­li mo­tor, 231 bey­gir güç ve 320 nm tork üre­ti­yor. Elek­trik mo­to­rsa 131 bey­gir güç ve 250 nm torka ulaşabiliyor. Böylece top­lam güç 362 bey­gi­r, tork ise 570 nm. 4 te­ker­lek­ten çe­kişli araç, 0’dan 100 km/s sü­ra­te 4.5 sa­ni­ye­de ula­şır­ken, ula­şa­bil­di­ği mak­si­mum sü­rat de 250 km/s ile sı­nır­lan­dı­rıl­mış.

ALFA ROMEO

Romeo ve Jülyet’e teknoloji takviyesi

İtal­yan lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si Al­fa Ro­me­o, ba­şa­rı­lı mo­del­le­ri Gi­uli­et­ta (Jül­yet) ve Mi­to­’nun MY ver­si­yon­la­rı­nı ta­nıt­tı. Mar­ka­nın ye­ni kom­pakt spor­cu­su 4C de, stan­dın il­gi çe­ki­ci mo­del­le­ri ara­sın­da yer al­dı. Ye­ni ver­si­yo­nu ta­nı­tı­lan Gi­uli­et­ta­’da ge­liş­ti­ri­len oto­ma­tik şan­zı­man, ye­ni­le­nen ön ız­ga­ra ve ye­ni mul­ti­med­ya sis­te­mi­nin yer al­dı­ğı ka­bin için­de­ki ye­ni­lik­ler dik­tat çe­ki­yor. Mi­To MY ise, 5 inç do­kun­ma­tik ek­ra­na sa­hip Ucon­nect sis­te­mi, ye­ni krom kap­lı ız­ga­ra­sı ve da­ha so­fis­ti­ke bir gö­rü­nü­me bü­rü­nen ye­ni iç ka­bin ta­sa­rı­mıy­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti.

VOLVO

Volvo’dan 400 beygirlik konsept

Volvo’nun fuardaki en büyük kozu Concept Coupe oldu. 3 otomobillik konsept dizisinin ilk ürünü olan Concept Coupe, gelecek yıl tanıtımı yapılacak olan tamamen yeni XC90 için zemin hazırlıyor. Araçta kullanılan yeni Drive-E güç üniteleri ailesinin ilk üç üyesi olan 2.0 litrelik 4 silindirli motorlar (181, 245 ve 306 beygir), yeni S60, V60 ve XC60 ile satışa sunuluyor. Konsept araç, arka aksa yerleştirilen elektrik motoruyla toplamda 400 beygirlik güç ve 600 nm tork değerine ulaşıyor.

RENAULT

Konseptleri 6’ladı

Renault, Laurens van den Acker’in başlattığı tasarım stratejisi çerçevesinde 6’ncı konsept otomobili olan “Initiale Paris”‘i günyüzüne çıkardı. Fransız markanın yeni konsepti, Espace versiyonunun yerini alıyor. Bu konsept otomobil, markanın uzmanlığını ve premium dünyasında hedeflediği üst konumu ifade ediyor. Fuarda yeni Megane ailesinin tanıtımını da yapan marka, 2014’te Formula 1’de kullanılmaya başlanacak PowerUnit F1 motorunu da sergiliyor.

DACİA

Uygun fiyatlı Duster’ın donanımı zenginleşti

Tür­ki­ye­’de­ki en uy­gun fi­yat­lı ara­zi araç­la­rın­dan Da­ci­a Dus­ter, mak­yaj yap­tı. Dış ta­sa­rı­mı el­den ge­çi­ri­len oto­mo­bi­lin en bü­yük ye­ni­li­ği iç me­kan ve do­na­nım lis­te­sin­de kar­şı­mı­za çı­kı­yor. İç me­kan­da ye­ni ön gö­ğüs ve dö­şe­me­ler dik­kat çe­ker­ken stan­dart do­na­nı­ma ek­le­nen Elek­tro­nik Den­ge Ku­man­da­sı (ESC) ile çok da­ha gü­ven­li ola­cak. Ara­cın mo­tor ga­mı da 1.2 lit­re­lik ye­ni TCe mo­tor­la ge­niş­le­ti­li­yor. 125 bey­gir güç üre­ten mo­tor 5 ile­ri ma­nu­el şan­zı­man­la su­nu­la­cak. Or­ta­la­ma tü­ke­ti­miy­se 6.0 lit­re ola­rak be­lir­len­miş.

SUBARU

Dizel-hibritle ‘VIZIV’dayacak

Subaru, markayı geleceğe taşıyacak konseptlerini fuarda sergiliyor. WRX konsepti ilk kez Avrupalı otomobil severlerle buluşurken markanın ilk boxer dizel hibriti VIZIV da Cenevre Fuarı’ndan sonra ikinci kez sergileniyor. Otomobil sporları denilince akla ilk gelen modellerden olan WRX’in yeni versiyonu, simetrik 4 tekerlekten çekiş sistemi ve güçlü bir turbo beslemeli motora sahip. Markanın gelecekteki Crossover yorumu olan VIZIV’daysa, 2.0 litrelik boxer dizel ünite önde yer alırken arka iki tekerlek için birbirinden bağımsız elektrikli motorlar görevlendirilmiş.

Camlarda ‘akıllı’ teknoloji

4.69 metrelik uzunluk, 1,94 metrelik genişlik ve 1.29 metrelik yüksekliğiyle tam bir süperspor gibi görünen araç, 2+1 kişilik oturma düzenine sahip. Ağırlığın düşürülebilmesi için araçta, akıllı telefonlarda kullanılan kimyasal olarak sertleştirilmiş camlar kullanılmış. Yüzde 50’ye varan ağırlık tasarrufu sağlayan 0.7 milimetrelik camların yanı sıra CFRP yani karbon elyafla takviye edilmiş polimerik malzemeler bolca kullanılmış. Bu malzeme, çeliğe göre yüzde 50, alüminyuma göre de yüzde 30 ağırlık tasarrufu sağlıyor. Bu sayede aracın ağırlığı 1490 kilogramda tutulabilmiş.

Yazar Hakkında

yazan 1523 Blogdaki yazılar

Telif © 2018 OtoResim.net ~ Otomobil Resimleri ve Haberleri. Tüm Hakları Gizlidir.
Designed by Eyüp ÖZDEMİR
Bu sitedeki tüm yazı ve görseller çeşitli kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. evdeyiz.net bu bilgilerin kesin doğruluğunu kabul etmez. ~